LECȚIE TEMA
PATRULATERE
Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex
Paralelogramul: proprietăţi; aplicaţii în geometria triunghiului: linie mijlocie în triunghi, centrul de greutate al unui triunghi
Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat; proprietăţi
Trapezul, clasificare, proprietăţi; linia mijlocie în trapez; trapezul isoscel, proprietăţi
Perimetre și arii: paralelogram, paralelograme particulare, triunghi, trapez
CERCUL
Unghi înscris în cerc; coarde şi arce în cerc, proprietăţi: la arce congruente corespund coarde congruente şi reciproc,
Diametrul perpendicular pe o coardă, arce cuprinse între coarde paralele, coarde egal depărtate de centru; tangente dintr-un punct exterior la un cerc
Poligoane regulate înscrise într-un cerc (construcție, măsuri de unghiuri)
Lungimea cercului şi aria discului
ASEMANAREA TRIUNGHIURILOR
Segmente proporţionale; teorema paralelelor echidistante (fără demonstraţie)
Teorema lui Thales (fără demonstraţie); reciproca teoremei lui Thales; împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date

Loading