LECȚIETEMA
PUNCTE, DREPTE, PLANE, CORPURI GEOMETRICE
Puncte, drepte, plane: convenţii de notare
Determinarea dreptei, determinarea planului, relații între puncte, drepte și plane
Corpuri geometrice: piramida, piramida regulată, tetraedrul regulat
Prisma dreaptă, paralelipipedul dreptunghic, cubul
Cilindrul circular drept. Conul circular drept
RELAȚII ÎNTRE PUNCTE, DREPTE, PLANE
Paralelism: drepte paralele, unghiul a două drepte
Dreaptă paralelă cu un plan
Plane paralele
Aplicații: secțiuni paralele cu baza în corpuri geometrice studiate
Perpendicularitate:drepte perpendiculare, dreaptă perpendiculară pe un plan
Distanţa de la un punct la un plan
Distanța dintre două plane paralele. Înălțimea prismei drepte și înălțimea paralelipipedului dreptunghic
PROIECŢII ORTOGONALE PE UN PLAN
Proiecţii de puncte, de segmente și de drepte pe un plan
Unghiul dintre o dreaptă şi un plan. Lungimea proiecţei unui segment pe un plan
Teorema celor trei perpendiculare

Loading