LECȚIELECTIATEMA
INTERVALE DE NUMERE REALE. INECUAȚII ÎN R
Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor lorLectia1Tema1
Intervale numerice și reprezentarea lor pe axa numerelorLectia2Tema2
Inecuaţii de forma ax + b ≥ 0 ( , <, >), undeLectia3Tema3
Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuațiilorLectia4Tema4
CALCUL ALGEBRIC ÎN R
Operaţii cu numere reale reprezentate prin litereLectia5Tema5
Formule de calcul prescurtatLectia6Tema6.1
Tema6.2
Tema6.3
Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul prescurtat)Lectia7Tema7
Fracții algebriceLectia8Tema8
Operații cu fracții algebrice (adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere)Lectia9Tema9
Ecuații de forma unde a,b,c RLectia10Tema10
Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuației de gradul doiLectia11Tema11

Loading