LECȚIE TEMA
  Test iniţial
MULȚIMI  
Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi numerice / nenumerice; element, relaţia dintre element și mulțime  
Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate)  
Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; mulțimi infinite, N  
Operații cu mulțimi reuniune, intersecție diferență  
MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE  
Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de nr. prime  
Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime între ele  
Proprietăți ale divizibilității în N
aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c);
aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c N
 
RAPOARTE ȘI PROPORȚII  
Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie FIȘĂ
Proporții derivate  
Sir de rapoarte egale  
Mărimi direct proporționale. Regula de trei simplă.  
Mărimi invers proporționale. Regula de trei simplă.  
Elemente de organizarea datelor; reprezentarea datelor prin grafice în contextul proporționalității; probabilități  
Procente  
MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI  
Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axă.  
Modulul unui număr întreg. Compararea și ordonarea numerelor întregi  
Adunarea numerelor întregi; proprietăți  
Scăderea numerelor întregi  
Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți.  
Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului.  
Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr natural. Reguli de calcul cu puteri  
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 754 total views,  1 views today