LECȚIE TEMA
  Test iniţial
MULȚIMI  
Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi numerice / nenumerice; element, relaţia dintre element și mulțime  
Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate)  
Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; mulțimi infinite, N  
Operații cu mulțimi reuniune, intersecție diferență  
MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE  
Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de nr. prime  
Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime între ele  
Proprietăți ale divizibilității în N
aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c);
aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c N
 
RAPOARTE ȘI PROPORȚII  
Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie FIȘĂ
Proporții derivate  
Sir de rapoarte egale  
Mărimi direct proporționale. Regula de trei simplă.  
Mărimi invers proporționale. Regula de trei simplă.  
Elemente de organizarea datelor; reprezentarea datelor prin grafice în contextul proporționalității; probabilități  
Procente  
MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI  
Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axă.  
Modulul unui număr întreg. Compararea și ordonarea numerelor întregi  
Adunarea numerelor întregi; proprietăți  
Scăderea numerelor întregi  
Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți.  
Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului.  
Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr natural. Reguli de calcul cu puteri  
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Loading