LECȚIE TEMA
Test iniţial
MULȚIMI
Mulţimi: descriere, notații, reprezentări; mulțimi numerice / nenumerice; element, relaţia dintre element și mulțime
Relaţii între mulţimi (incluziune, egalitate)
Mulțimi finite, cardinalul unei mulțimi finite; mulțimi infinite, N
Operații cu mulțimi reuniune, intersecție diferență
MULȚIMEA NUMERELOR NATURALE
Descompunerea nr. naturale în produs de puteri de nr. prime
Determinarea c.m.m.d.c. și a c.m.m.m.c; nr. prime între ele
Proprietăți ale divizibilității în N
aǀa; aǀb și bǀc => aǀc; aǀb și aǀc => aǀ(b±c);
aǀbc și (a,b)=1 => aǀc; a,b,c N
RAPOARTE ȘI PROPORȚII
Rapoarte; proporţii. Proprietatea fundamentală a lor. Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporţie FIȘĂ
Proporții derivate
Sir de rapoarte egale
Mărimi direct proporționale. Regula de trei simplă.
Mărimi invers proporționale. Regula de trei simplă.
Elemente de organizarea datelor; reprezentarea datelor prin grafice în contextul proporționalității; probabilități
Procente
MULȚIMEA NUMERELOR ÎNTREGI
Mulțimea numerelor întregi; opusul unui număr întreg; reprezentarea pe axă.
Modulul unui număr întreg. Compararea și ordonarea numerelor întregi
Adunarea numerelor întregi; proprietăți
Scăderea numerelor întregi
Înmulţirea numerelor întregi; proprietăți. FIȘA inmultire
Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul este multiplu al împărţitorului.
Puterea unui nr întreg nenul cu exponent număr natural. Reguli de calcul cu puteri
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor

Loading