LECȚIETEMA
Test iniţial
OPERAŢII CU NUMERE NATURALE
Scrierea și citirea numerelor naturale. Reprezentarea pe axa numerelor
Compararea şi ordonarea numerelor naturale. Aproximări. Probleme de estimare
Adunarea numerelor naturale; proprietăţi
Scăderea numerelor naturale
Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi; factor comun
Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale
Împărţirea cu rest a numerelor naturale
Probă de evaluare
Puterea cu exponent natural a unui număr natural
Reguli de calcul cu puteri cu aceeași bază
Reguli de calcul cu puteri cu același exponent
Pătratul unui număr natural
Compararea puterilor
Baze de numeraţie: scrierea în baza 10, scrierea în baza 2
Ordinea efectuării operaţiilor
Probă de evaluare
METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ
Metoda reducerii la unitate
Metoda comparaţiei
Metoda figurativă
Metoda mersului invers
Metoda falsei ipoteze
Probă de evaluare
DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE
Divizor. Multiplu
Divizori comuni. Multipli comuni
Aplicații ale divizibilității
Criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10
Criteriile de divizibilitate cu 3 și 9
Aplicații la criteriile de divizibilitate
Numere prime. Numere compuse
Probă de evaluare
FRACȚII ORDINARE
Fracţii ordinare
Compararea fracţiilor ordinare. Reprezentarea pe axă a unei fracţii ordinare
Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie
Amplificarea fracţiilor
Simplificarea fracţiilor. Cel mai mare divizor comun a două numere naturale
Aducerea fracţiilor la un numitor comun. Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale
Adunarea şi scăderea fracţiilor
Înmulţirea fracţiilor ordinare
Împărţirea fracţiilor ordinare
Puterea cu exponent natural a unei fracţii ordinare
Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară
Probă de evaluare
FRACȚII ZECIMALE
Fracţii zecimale
Compararea și ordonarea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. Aproximări. Reprezentarea pe axa numerelor
Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule
Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală
Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale

 982 total views,  2 views today