LECȚIE TEMA
  Test iniţial
OPERAŢII CU NUMERE NATURALE  
Scrierea și citirea numerelor naturale. Reprezentarea pe axa numerelor  
Compararea şi ordonarea numerelor naturale. Aproximări. Probleme de estimare  
Adunarea numerelor naturale; proprietăţi  
Scăderea numerelor naturale  
Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi; factor comun  
Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale  
Împărţirea cu rest a numerelor naturale  
  Probă de evaluare
Puterea cu exponent natural a unui număr natural  
Reguli de calcul cu puteri cu aceeași bază  
Reguli de calcul cu puteri cu același exponent  
Pătratul unui număr natural  
Compararea puterilor  
Baze de numeraţie: scrierea în baza 10, scrierea în baza 2  
Ordinea efectuării operaţiilor  
  Probă de evaluare
METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ  
Metoda reducerii la unitate  
Metoda comparaţiei  
Metoda figurativă  
Metoda mersului invers  
Metoda falsei ipoteze  
  Probă de evaluare
DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE  
Divizor. Multiplu  
Divizori comuni. Multipli comuni  
Aplicații ale divizibilității  
Criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10  
Criteriile de divizibilitate cu 3 și 9  
Aplicații la criteriile de divizibilitate  
Numere prime. Numere compuse  
  Probă de evaluare
FRACȚII ORDINARE  
Fracţii ordinare  
Compararea fracţiilor ordinare. Reprezentarea pe axă a unei fracţii ordinare  
Introducerea şi scoaterea întregilor dintr-o fracţie  
Simplificarea fracţiilor. Amplificarea fracţiilor FIȘĂ lucru
 Cel mai mare divizor comun a două numere naturale  
Aducerea fracţiilor la un numitor comun. Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale  
Adunarea şi scăderea fracţiilor  
Înmulţirea fracţiilor ordinare  
Împărţirea fracţiilor ordinare  
Puterea cu exponent natural a unei fracţii ordinare  
Fracţii/procente dintr-un număr natural sau dintr-o fracţie ordinară  
  Probă de evaluare
FRACȚII ZECIMALE  
Fracţii zecimale  
Compararea și ordonarea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. Aproximări. Reprezentarea pe axa numerelor  
Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule  
Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule  
Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală  
Media aritmetică a două sau mai multor numere naturale  
   
   
   
   

Loading