Clasa a V-a

  • OPERAŢII CU NUMERE NATURALE (20 ore)

lectieobiectivlink
Scrierea și citirea numerelor naturale. Reprezentarea pe axa  numerelor
Compararea şi ordonarea numerelor naturale.   Aproximări. Probleme de estimare
Adunarea numerelor naturale; proprietăţi
Scăderea numerelor naturale
Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi; factor    comun
Împărţirea cu rest 0 a numerelor naturale
Împărţirea cu rest a numerelor naturale
Probă de evaluare
Puterea cu exponent natural a unui număr natural
Reguli de calcul cu puteri cu aceeași bază
Reguli de calcul cu puteri cu același exponent
Pătratul unui număr natural
Compararea puterilor
Baze de numeraţie: scrierea în baza 10, scrierea     în baza 2
Ordinea efectuării operaţiilor
Probă de evaluare
  • METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ (12 ore)
lectieobiectivlink
Metoda reducerii la unitate
Metoda comparaţiei
Metoda figurativă
Metoda mersului invers
Metoda falsei ipoteze
Probă de evaluare
  • DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE (9 ore)
  • FRACȚII ORDINARE (14 ore)

Loading