LECȚIETEMA
Recapitularea unor noțiuni de la Științele naturii și matematică
Introducere în studiul fizicii. Ce este fizica?
Reguli de protecție împotriva accidentelor în laboratorul de fizică
Mărimi fizice. Fenomen fizic.
Mărimi fizice, unităţi de măsură, multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură
Măsurarea directă a lungimii unui corp
Măsurarea directă a ariei
Măsurarea indirectă a ariei
Măsurarea directă a volumului
Măsurarea indirectă a volumului
Măsurarea directă a intervalului de timp
Corp. Mobil. Sistem de referință. Mișcare și repaus. Traiectorie
Mișcarea rectilinie uniformă. Reprezentarea grafică a mişcării
Distanța parcursă. Durata mișcării. Unități de măsură
Viteza medie. Unități de măsură.
Caracteristicile vitezei (direcţie, sens)
Punerea în mişcare şi oprirea unui corp. Acceleraţia medie; unitate de măsură.
Extindere: Mişcarea rectilinie uniform variată(descriere calitativă).
Inerţia, proprietate generală a corpurilor. Masa, măsură a inerției. Unităţi de măsură
Măsurarea directă a masei corpurilor, cântărirea

Loading