LECȚIETEMA
Test iniţial
MULŢIMEA NUMERELOR REALE
Rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural; estimarea rădăcinii pătrate dintr-un număr raţional
Scoaterea factorilor de sub radical; introducerea factorilor sub radical
Numere iraţionale, exemple; mulţimea numerelor reale; incluziunile N Z Q R;
Modulul unui număr real (definiţie, proprietăţi) ; compararea şi ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări
Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, puteri cu exponent număr întreg);
Raţionalizarea numitorului de forma a √b
Media aritmetică ponderată a n numere reale, n ≥ 2 ; media geometrică a două numere reale pozitive
Ecuaţia de forma x2 = a, unde a REAL
ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE
Transformarea unei egalități într-o egalitate echivalentă; identităţi
Ecuaţii de forma ax + b = 0; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente

Loading