LECȚIETEMA
NOȚIUNI GEOMETRICE FUNDAMENTALE
▪ Unghiuri opuse la vârf, congruența lor; unghiuri în jurul unui punct; suma măsurilor lor
▪ Unghiuri suplementare, complementare
▪ Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi.Construcția bisectoarei.
▪ Drepte paralele; construirea (prin translaţie).Axioma paralelelor
▪ Criterii de paralelism(unghiuri formate de două drepte paralele cu o secantă).
▪ Probleme-aplicații practice în poligoane și corpuri geometrice
▪ Drepte perpendiculare în plan (def, notaţie; construcţie) oblice; aplicații practice în poligoane și corpuri geometrice
▪Distanţa de la un punct la o dreaptă
▪ Mediatoarea unui segment; construcţie; simetria față de o dreaptă
▪ Cerc (def, construcție); elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc de cerc, unghi la centru, măsuri
▪ Pozițiile unei drepte față de un cerc
▪Pozițiile relative a două cercuri
TRIUNGHIUL
▪ Triunghiul: definiţie, elemente, clasificare, perimetru.
▪ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi; unghi exterior unui triunghi; teorema unghiului exterior
▪ Construcţia triunghiului: cazurile LUL,ULU, LLL.; inegalități între elementele triunghiului (observate din cazurile de construcție)
▪ Linii importante în triunghi: bisectoarele unghiurilor unui triunghi; concurenţa lor. Cercul înscris în triunghi

Loading