LECTIETEMA
CONCEPTE ŞI MODELE MATEMATICE DE STUDIU ÎN FIZICĂ
Mărimi şi fenomene fizice studiate
Etapele realizării unui experiment
Extindere: Studiul experimental al relaţiilor metrice în triunghiul dreptunghic
Mărimi fizice scalare. Identificarea mărimilor fizice scalare (ex. timpul, masa, volumul, densitatea, temperatura)
Mărimi fizice vectoriale. Identificarea mărimilor fizice vectoriale (de exemplu: viteza, acceleraţia, forţa)
FENOMENE MECANICE.INTERACŢIUNI
Interacţiunea. Efectele interacţiunii (static, dinamic).Interacţiuni prin contact şi prin influenţă
Forţa – măsură a interacţiunii. Forţe de contact şi de acţiune la distanţă
Principiul inerţiei
Principiul acţiunii şi reacţiunii
Exemple de forţe: greutatea, forţa de apăsare normală, forţa de frecare, tensiunea în fir, forţa elastică
Măsurarea forţelor. Dinamometrul
Mişcarea unui corp sub acţiunea mai multor forţe
Compunerea forţelor. Regula paralelogramului
Extindere: Regula poligonului pentru compunerea mai multor vectori.
Mişcarea unui corp pe plan înclinat
Descompunerea unei forţe după două direcţii reciproc perpendiculare
FENOMENE MECANICE.LUCRUL MECANIC.ENERGIE
Lucru mecanic efectuat de forţe constante. Unitate de măsură a lucrului mecanic
Puterea mecanică. Unităţi de măsură ale puterii.
Randamentul
Energia cinetică
Energia potenţială gravitaţională.
Extindere: Energia potenţială elastică
Energia mecanică
Conservarea energiei mecanice
Extindere: Metode de conversie a energiei mecanice

Loading