Structura unui examen de capacitate

Nota (100 de puncte = nota 10) de la lucrarea scrisă susținută la examenul de capacitate este alcătuită din 3 subiecte, fiecare dintre ele notat cu 30 de puncte și cu 10 din oficiu se obține 30 x 3 +10 = 100.

Cele trei subiecte au un mod standard de construire, fapt demonstrat de ultimele 4 examene, din 2019, 2018, 2017 și 2016 astfel:


 • SUBIECTUL I (total 30 de puncte)
 • Subiectul II (total 30 de puncte)
  • Exercițiul 1= 5 puncte (desenati un corp geometric)
  • Exercitiul 2 = 5 puncte (fractii, radicali)
  • Exercitiul 3 = 5 puncte (calcule, probleme ce devin ecuații)
  • Exercitiul 4 (funcții)
   • punctul a) = 5 puncte
   • punctul b) = 5 puncte
  • Exercitiul 5 = 5 puncte (expresii, formule de calcul)
 • Subiectul III (total 30 de puncte)
  • Exercitiul 1 (geometrie)
   • punctul a) = 5 puncte
   • punctul b) = 5 puncte
   • punctul c) = 5 puncte
  • Exercitiul 2 (geometrie aplicată)
   • punctul a) = 5 puncte
   • punctul b) = 5 puncte
   • punctul c) = 5 puncte

 262 total views,  1 views today

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The maximum upload file size: 12 Mo.
You can upload: image, document, spreadsheet, text.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.